Baking


Flour White 1 kilo

Produce Of Australia

$4.10

Flour White Spelt (1 kilo Organic)

Local Produce Of Australia

$8.00

Rolled Oats (1 kilo Organic)

Local Produce Of Australia

$7.50

Flour Unbleached White (1 kilo Organic)

Local Produce Of Australia

$4.90

Flour Wholemeal Rye (1 kilo Organic)

Local Produce Of Australia

$7.50

Cadbury Baking White Chips (200g)

Produce Of Australia

$3.00

$3.30